Модернізація корпоративного законодавства Республіки Казахстан в контексті законодавчих реформ і концепцій

Вивчення корпоративного права та корпоративних правовідносин за останні кілька років перетворилося на один із найактуальніших напрямків правових досліджень в науковому співтоваристві. Це явище зумовлене багатьма факторами, серед яких превалюють: глобалізація, трансформації економічних правовідносин, нові виклики сучасних демократій, динаміка реформ національного корпоративного законодавства та посилення міждержавного транскордонного співробітництва. В умовах трансформації суспільних відносин новітні погляди на корпоративні правовідносини стали невід'ємною складовою сучасного світу, умовою його існування, і отримали екстериторіальний характер. Метою статті є проведення комплексного дослідження тенденцій і проблем модернізації корпоративного законодавства Республіки Казахстан в контексті законодавчих реформ і концепцій, а також формування авторських пропозицій у зазначеній сфері, спираючись на аналіз Концепції вдосконалення законодавства Республіки Казахстан, спрямованого на поліпшення правового регулювання корпоративних правовідносин, корпоративного управління, діяльності корпоративних груп і правового становища холдингових компаній. Методологічну основу наукового дослідження становить ряд загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема: діалектичний, системний, формально-логічний, метод системного аналізу, соціологічний та ін. Автором констатовано, що, незважаючи на велику кількість новел, які містяться в проаналізованій Концепції, закон на її основі так і не був прийнятий, що пов'язують, в своїй більшості, зі збільшеною деталізацією договірного правового регулювання, яка може привести до обмеження свободи угоди. Також в роботі аргументована доцільність виключення необґрунтованого впливу на корпоративні відносини за допомогою норм кримінального та адміністративного права; акцентовано увагу на необхідності законодавчого закріплення публічної достовірності реєстру юридичних осіб; розроблено та обґрунтовано пропозиції якісного реформування корпоративного законодавства Республіки Казахстан за допомогою внесення змін в існуючі норми національного правового регулювання