Мова і право: питання співвідношення

Статтю присвячено характеристиці взаємозв’язку мови як ідеального відображення світу та права. Розкрито значення терміносистем як особливого прояву функціонування мови. Проаналізовано основні вимоги до мови права (адекватність, детермінованість, лапідарність, формальність, функціональність).