Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні

З огляду на актуалізацію проблем внесення змін до Основного Закону України в статті аналізуються елементи «чистого вчення про право» Г. Кельзена, які характеризують його конституційне праворозуміння. Обґрунтовується, що кельзенівський нормативізм виявляється насправді змістовно підпорядкованим соціології права і соціолого-правовій доктрині в питаннях, які стосуються революційних змін конституції і «основної норми». Сформульовані в результаті такого аналізу висновки частково екстраполюються на практику змін Конституції України в 2004, 2010 і 2014 роках.