Муніципально-правова політика як пріоритетний напрямок правовової політики в умовах реформування територіальної організації влади та європейської інтеграції України

У статті досліджено проблеми формування та реалізації муніципально-правової політики в Україні. З’ясовано, що сутність муніципально-правової політики України, зважаючи на проваджувану реформу децентралізації, полягає у тому, що це відносно стабільна, організована, цілеспрямована діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, яка має на меті побудову спроможного місцевого самоврядування, адекватного потребам та інтересам територіальних громад. Охарактеризовано елементний склад муніципально-правової політики. Встановлено, що до її елементного складу можна віднести: концепцію системно-структурної та організаційно-функціональної організації та діяльності місцевої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою; узгоджену систему нормативно-правових актів, які регулюють питання організації та діяльності місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, встановлюють обсяг та межі їх компетенції, визначають особливості взаємодії та порядок вирішення спорів між ними; нормативно-правову основу ресурсного забезпечення місцевого самоврядування; законодавче визначення органу або посадової особи в структурі органів державної виконавчої влади, який представляє інтереси держави на відповідній території, має право здійснювати контрольні повноваження, а також є сполучною ланкою між територіальної громадою, органами місцевого самоврядування та системою органів державної виконавчої влади; формально-визначений алгоритм прийняття рішень з питань, що стосуються місцевого самоврядування; систему моніторингу муніципально-правової політики держави. Визначено основні блоки питань в межах дослідження, що у подальшому потребують використання комплексного наукового підходу до їх законодавчого вирішення

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.129-143