Недійсність правочинів та її правові наслідки у цивільному праві Німеччини

Стаття присвячена вивченню недійсності правочинів та її правових наслідків у цивільному праві Німеччини. Автор провів порівняльно-правовий аналіз німецької та української правової доктрини і законодавства. Основна увага була зосереджена на особливостях німецького права, пов’язаного з недійсністю правочинів. Так, проаналізовано поняття недійсності, значення поділу правочинів на зобов’язальні й розпорядчі. Особливу увагу приділено ролі принципу абстрактності. Крім того, автор проаналізував наслідки недійсності правочинів, перш за все положення про безпідставне збагачення (кондикційні).