Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації)

У статті наголошується на тому, що найважливішим завданням внутрішнього і зовнішнього правового розвитку сьогодні є не тільки проголошення (у тому числі гарантування) прав і свобод людини, а й реальне забезпечення прав і свобод людини. Досліджені конкретні проблеми в цій сфері та запропоновані шляхи їх вирішення в межах удосконалення механізму правового регулювання, підвищення ефективності законодавства, вирішення невідкладних завдань, що поставлені перед юридичною наукою в цій сфері.