Новий етап судової реформи: очікування та сподівання

2 червня 2016 р. парламент прийняв Закон про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, якими закладено оновлені конституційні засади судової влади та суміжних інститутів – прокуратури та адвокатури. На думку законодавця, конституційні зміни в частині правосуддя мають сприяти реалізації повномасштабної судової реформи та оновленню суддівського корпусу відповідно до суспільних очікувань і згідно з європейськими стандартами, відновленню довіри громадян до судової гілки влади, а також забезпеченню належного функціонування прокуратури та адвокатури. Разом з тим, певні положення нових конституційних норм містять неоднозначне сприйняття та потребують критичної оцінки щодо потенційного ризику зловживання правом при прийнятті наступних імплементаційних законів. Стаття присвячена саме критичному аналізу положень зазначених змін до Конституції України щодо правосуддя та висловлюються окремі пропозиції до змісту закону, який має імплементувати нові конституційні засади системи правосуддя.