Об’єкт і система військових злочинів

У статті розглядається об’єкт злочину, який протягом багатьох років є предметом дискусій науковців-криміналістів. Автор вважає, що найбільш переконливим є підхід, згідно з яким об’єктом злочину визнаються суспільні відносини, що охороняються законом про кримінальну відповідальність. Цей підхід достатньою мірою вирішує проблеми об’єкта, дає можливість розкривати його структуру та зміст, здійснити класифікацію об’єктів та виокремити їх види, показує взаємозв’язок з іншими елементами та ознаками складу злочину. Розглядаючи на цій методологічній основі об’єкт злочинів проти порядку проходження (несення) військової служби, пропонується авторське визначення родового та видових об’єктів військових злочинів, що виступають елементами внутрішньої структури даного об’єкта. Видові об’єкти визнаються як критерії систематизації цих злочинів та їх поділу на самостійні, відносно відокремлені групи.