Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства

Статтю присвячено актуальним питанням обов’язковості судового рішення. Проаналізовано визначення обов’язковості судового рішення в науковій юридичній літературі та нормативно-правових актах. Окрему увагу присвячено визначенню обов’язковості судового рішення у справах адміністративної юрисдикції. Зроблено висновок, що обов’язковість судових рішень, ухвалених у порядку адміністративного судочинства, має потрійну природу – є однією із засад організації судової влади у державі, принципом відправлення правосуддя в адміністративних справах та властивістю рішень, що набрали законної сили у порядку, встановленому законом.