Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину

Стаття присвячена дослідженню обстановки вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину. Проаналізовано наукові дефініції та зміст обстановки вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики. За результатами узагальнення та аналізу емпіричних даних виокремлено елементи обстановки вчинення злочину незаконного видобування бурштину, у якій діють злочинці, до їх числа належать: соціально-економічні чинники, що визначають особливості організації та функціонування незаконного видобування бурштину, природно-кліматичні, охоронно-функціональні, виробничі чинники та особливості поведінки непрямих учасників протиправної дії незаконного видобування бурштину. Наведено криміналістично значущі ознаки сприятливої обстановки вчинення злочину, розкрито кореляційні зв’язки останньої з іншими елементами криміналістичної характеристики цього злочину. Автором запропонована власна дефініція обстановки вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину