Окремі аспекти реформування державної служби

Дослідження проблеми реформування державної служби в Україні у сучасних умовах розвитку українського суспільства та держави є вкрай актуальною темою та потребує відповідного наукового опрацювання. Автор поставив за мету проаналізувати найбільш резонансні реформаторські заходи у сфері державної служби, які започатковані нещодавно державною владою і отримали неоднозначну оцінку суспільства, зокрема, анонсоване скорочення штату державних службовців та введення контрактної форми державної служби, а також запропонувати науково-обґрунтовані пропозиції із вдосконалення відповідних заходів. У роботі із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання (діалектичного, формально-логічного, порівняльно-правового, системного аналізу) розглянуто правові засади та наукові джерела щодо скорочення штату працівників та контрактної форми прийняття на роботу; порівняно норми національного законодавства про працю з нормами національного законодавства про державну службу, які передбачають правила скорочення штату найманих працівників та державних службовців, а також гарантії їх прав при звільненні за відповідною підставою; досліджено норми національного законодавства щодо правил застосування контрактів при призначенні на посаду державних службовців. Зроблено висновок: 1) про необхідність відповідного доопрацювання Закону України «Про державну службу»; 2) про доцільність створення нових продуктивних робочих місць у різних секторах національної економіки, куди після перепідготовки будуть спрямовуватися державні службовці, яких буде скорочено; 3) про те, що будь-які реформи життєдіяльності суспільства та державного управління необхідно проводити після ґрунтовного вивчення суспільної думки, аналізу можливих негативних наслідків, розробки та запровадження компенсаторних механізмів. Наголошується, що обов’язковим є залучення до процесу розробки реформ у сфері державної служби вчених, експертів-практиків, роботодавців та представників громадських, зокрема профспілкових організацій

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.14-25