Окремі проблеми законодавчого регулювання процедури судового оскарження в адміністративно-деліктній сфері

Стаття присвячена розгляду сучасного стану і перспектив розвитку законодавства в адміністративно-деліктній сфері. Аналізуються проблеми предмета і порядку оскарження до суду постанов у справах про адміністративні правопорушення. Вказується на необхідність введення судового збору за розгляд таких справ. Пропонується запровадити обов’язкову процедуру адміністративного оскарження таких постанов.