Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект

Стаття присвячена висвітленню історичних аспектів щодо оскарження нормативно-правових актів. Виділено кілька етапів становлення й розвитку інституту оскарження нормативно-правових актів і розглянуто його особливості на відповідному етапі.