Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація

У статті подається авторська інтерпретація соціальної сутності основоположних («природних») прав людини. Такою сутністю вважається їх можливість задовольняти фундаментальні потреби існування й розвитку людини. З огляду на це загальне поняття таких прав визначається як певні можливості людини, котрі необхідні для задоволення потреб її існування й розвитку в конкретних історичних обставинах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства та забезпечені обов’язками інших суб’єктів. Тому найважливішою – «потребовою» – класифікацією цих прав пропонується вважати їх поділ на фізичні (життєві), особистісні, культурні, економічні й політичні.