Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів

Стаття присвячена визначенню особливостей правового регулювання діяльності банків при здійсненні окремого виду професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, дослідженню переваг банків, які їм дозволяють сприяти розвитку фондового ринку.