Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції

Стаття присвячена дослідженню правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції, який разом із «традиційними» нормами кримінального процесуального права формують і норми-винятки. Відзначається, що при включенні цих норм до законодавства можливе застосування варіативного правового регулювання у виняткових виправданих випадках. З’ясовуються основні специфічні ознаки норм-винятків. Звертається увага на такі з них, як виключення із просторової та часової характеристик дії загального кримінального процесуального закону, корегування загального правила та альтернативність застосування, наявність обов’язкових фактичних передумов для можливості їх реалізації.