Особливості судової юрисдикції по справах про захист цивільних прав сторін договору банківського вкладу

Стаття присвячена аналізу юрисдикції судів по захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту). Актуальність дослідження за вказаним у науковій статті напрямом обумовлюється проявом світової фінансової кризи у банківському секторі держави, оскільки, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, неплатоспроможними є декілька десятків банківських установ. Така велика кількість неплатоспроможних банків викликає труднощі у відшкодуванні вкладникам грошових сум з боку зазначеного Фонду. Виходячи із загальних засад цивільно-правової відповідальності з урахуванням особливостей юрисдикції адміністративних судів досліджуються проблемні питання захисту цивільних прав органами судової влади, зокрема судами зазначеної юрисдикції. Висновки автора ґрунтуються на аналізі норм чинного законодавства, наукових джерел та матеріалів судової практики.