Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста

Досліджено особливості тактики огляду електронних документів під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста. Наведені загальні рекомендації щодо здійснення огляду електронних документів. Висвітлено особливості огляду електронних документів, що розміщені на фізичних носіях інформації, у мережі Інтернет (зокрема, інтернет-публікацій журналіста), а також у сервісах хмарного зберігання інформації. Запропоновано орієнтовний перелік атрибутів таких документів, описано специфіку фіксації результатів їх огляду.