Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект

Стаття присвячена дослідженню системи управління юстицією США. Акцентується увага на її особливостях у порівнянні з іншими країнами світу, проводяться паралелі з системою управління юстицією в Україні, висловлюється позиція щодо можливостей певних запозичень для провадження у вітчизняну модель.