Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора

 Стаття присвячена дослідженню особливостей визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора. Використання матеріалів судової практики при підготовці цієї наукової роботи дозволило автору не лише проаналізувати інститут судової юрисдикції з позиції елемента права, але і визначити актуальність та суттєву проблематику при реалізації у судовій практиці і, зокрема, у практиці Великої Палати Верховного Суду, таких складових визначення юрисдикції суду, як суб’єктний склад спірних правовідносин та характер останніх. Автором підкреслено складність визначення належного суду у справах із участю державного реєстратора. Встановлено, що необхідність віднесення справ вказаної категорії до сфер діяльності судів адміністративної чи цивільної юрисдикцій відповідно обумовлюється: відсутністю чи наявністю цивільно-правового «забарвлення» спірних правовідносин та публічно-правової ознаки спору.