Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя з дня народження)

У статті розглядаються основні напрями державотворчої діяльності гетьмана П. Скоропадського, легітимність утворення Української держави, її форма, організація державного механізму, законодавство, міжнародні зв’язки.