Перехідне правосуддя як засіб відновлення порушених прав людини в умовах особливих правових режимів

У статті досліджується інститут перехідного правосуддя як засіб захисту та відновлення прав людини під час дії особливих правових режимів та після їх припинення, що є актуальним в умовах сучасності, виходячи з наявності воєного стану в Україні. Мета роботи полягає у з’ясуванні теоретико-правових особливостей складових елементів інституту перехідного правосуддя, висвітленні можливих варіацій їх використання та поєднання в Україні. Для досягнення поставленої мети у роботі використовується система методів наукового пізнання, зокрема загальнонаукові та спеціально-юридичні. Практична цінність дослідження полягає у висвітленні елементів перехідного правосуддя, які можуть бути використанні в українській моделі для відновлення порушених прав людини внаслідок війни. Так, подане питання останнім часом активно розглядається в Україні у контексті підготовки до транзитивного періоду, а також, безпосередньо, теперішніх дій щодо подолання наслідків війни в Україні, правового регулювання процесів деокупації та реінтеграції окупованих територій. Серед юристів теоретичного та практичного напряму діяльності точаться дискусії щодо майбутньої реалізацією положень проекту закону «Про державну політику перехідного періоду». Зроблено висновок, що в українській моделі перехідного правосуддя сьогодні є можливим та ефективним застосування лише окремих складових елементів, оскільки віцна в Україні ще триває. Наприклад, збір, систематизація та ведення чіткого обліку інформації, судовий розгляд справ підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, надання максимальної моральної та матеріальної допомоги потерпілим – дії, які повинні вчинятися вже сьогодні українським урядом на державному рівні та органми місцевого самоврядування – на муніципальному. І навпаки, такі заходи як інституціональні реформи та загальна компенсація збитків є логічно неможливими у разі не завершення конфлікту, тому що задля проведення реформування та відшкодування необхідно чітко розуміти масштаб збитків та загальні наслідки воєнних дій. Питання застосування амністії, як складового елементу перехідного правосуддя, також потребує окремого дослідження, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності осіб під час триваючого конфлікту містить небезпеку подальшої злочинної діяльності та створення нових загроз державному суверенітету та незалежності України

Doi: 10.31359/1993-0909-2022-29-4-53