Переведення боргу при реорганізації господарського товариства

 Стаття присвячена дослідженню співвідношення конструкції переведення боргу як способу заміни осіб у зобов’язанні та реорганізації як форми припинення господарського товариства. Зважаючи на законодавчі акти, автор зробив висновок про наявність сингулярного правонаступництва під час ліквідації господарського товариства. Критерієм розмежування ліквідації та реорганізації запропоновано вважати наявність або відсутність виключно універсального правонаступництва. Наявність універсального правонаступництва при реорганізації визначається умовою, яка унеможливлює застосування в означеному випадку конструкції переведення боргу. Автор звертає увага на відсутність усталеної позиції національних судів щодо можливості застосування конструкції переведення боргу в межах реорганізаційної процедури. Розглянуто основні доктринальні підходи та підходи національних судів до співвідношення реорганізації як форми припинення господарського товариства та конструкції переведення боргу. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про неможливість застосування конструкції переведення боргу у правовідносинах. Встановлено, що необхідність застосування до правовідносин, які виникають у процесі реорганізації господарського товариства, конструкції sui generis, яка б передбачала перехід боргу за наявності універсального правонаступництва, визначається недостатньо обґрунтованою.