Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види

У статті розглянуті основні підходи науковців до розуміння підзаконного нормативного правового акта, його особливостей, функцій та різновидів. Проаналізовано закони Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану щодо законодавчого визначення підзаконного нормативного правового акта. Наголошено на необхідності закріплення поняття «підзаконний нормативний правовий акт» у законодавстві України.