Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України

Стаття присвячена аналізу деяких положень проекту ГПК України в частині особливостей захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) в порядку господарського судочинства. Досліджуються особливості таких процесуальних дій, як забезпечення позову за тими категоріями справ позовного провадження, де має місце забезпечення та відновлення прав суб’єктів правовідносин у банківській сфері. Критично оцінюючи окремі положення проекту ГПК України, зокрема щодо запровадження наказного провадження, автор доходить висновку про відсутність у майбутньому підстав розгляду справ щодо захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) за правилами наказного провадження. Визначення актуальності обраної теми дослідження доводиться статистичними даними та відомостями щодо необхідності встановлення специфічних правил захисту прав по справах вказаних категорій. Висновки автора ґрунтуються на аналізі основних положень цивілістичного законодавства, особливостей застосування тих чи інших норм процесуального права та наукових джерел.