Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми

Стаття присвячена аналізу диференціації процесуальної форми, її поняттю та сутності. Досліджено із застосуванням філософських підходів до розв’язання цієї проблеми ознаки диференціації кримінальної процесуальної форми, взаємозв’язок структурної та функціональної диференціації. Автором проаналізовано різноманіття наукових поглядів щодо сутності категорії диференціації кримінальної процесуальної форми – як способу структурування кримінального процесу; як його засади; як певного порядку здійснення кримінального провадження; як можливості в межах єдиного кримінального процесу вирішувати єдині завдання різними способами; як способу правового регулювання; як тенденції розвитку кримінальної
процесуальної форми; як принципу кримінального процесу; як стану і структури законодавства тощо.