Поняття та основні ознаки системи банкрутства

Досліджено правову категорію «система банкрутства» та її місце в сучасній доктрині конкурсного законодавства. Вказану категорію розглянуто як самостійне правове явище та складову правової системи України в цілому. Встановлено ознаки та характерні особливості систем банкрутства як самостійного правового явища. Серед основних елементів системи банкрутства виокремлено: законодавство, правову ідеологію, правову політику, судову практику та інші правові явища. Запропоновано класифікацію існуючих у світі систем банкрутства за якісними характеристиками.