Поняття та ознаки саморегулівних організацій

У статті розглядаються особливості правового регулювання саморегулівних організацій у чинному законодавстві України і зарубіжних країн. Автором досліджено специфічні ознаки саморегулівних організацій, які дають можливість виокремити їх з-поміж інших подібних їм організацій у системі непідприємницьких товариств. На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого унормування діяльності саморегулівних організацій в Україні.