Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн

Стаття присвячена дослідженню злочинів проти правосуддя через аналіз законів про кримінальну відповідальність різних країн. Для цього кримінальні та карні кодекси цих країн були розподілені на види залежно від класифікації законодавцем злочинів проти правосуддя на види. Дослідження продемонструвало відмінності у формулюванні злочинів проти правосуддя у різних правових формах. Разом із цим було виокремлено злочини проти правосуддя, які є типовими для більшості країн, закони про кримінальну відповідальність яких оцінювались. Крім того, в роботі вказується, що законодавці різних країн використовують різні назви для цих злочинів і, як наслідок, захищають різні об’єкти: 1) відправлення правосуддя; 2) правосуддя. Закони про кримінальну відповідальність окремих країн здійснюють охорону суміжних або супутніх із правосуддям об’єктів.