Поняття «законодавство»: традиційні підходи і новації

Проаналізовано підходи до визначення поняття «законодавство». Досліджено співвідношення понять «закон» – «законодавчий акт»; роль і значення підзаконних нормативно-правових актів як структурних елементів законодавства. Висвітлено питання про місце в системі національного законодавства міжнародних договорів, а також нормативно-правових актів, які були прийняті до проголошення незалежності України.