Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії

Статтю присвячено проблемі постметафізичного мислення у праві, про актуальність якої свідчить криза фундаментальної юриспруденції як наслідок властивої сучасній думці в цілому відмови від осмислення граничних підстав. З метою виявлення умов можливості постметафізичного мислення у праві, використовується метод історико-філософської реконструкції, що він водночас виявляється герменевтичним проясненням. Проблема розкривається у три кроки. Спершу в широкому історико-філософському контексті розглянуто поняття метафізики та чинники, які зумовили критику метафізичного мислення. Далі виявлено основні мотиви постметафізичного мислення та розкрито сенс філософської герменевтики як постметафізичного проєкта. Нарешті, визначено особливості постметафізичного мислення у праві та роль герменевтичної філософії права в епоху постметафізики. Метафізичність (що її характеризують передусім ідеалізм і пріоритет теорії) мислиться як одвічна складова філософії, що виявляється у парадоксі теоретичного досвіду, який головно й інспірує критику метафізичного мислення. Відповідно, перевершення метафізики виявляється перманентним самоперевершенням філософії, яке, разом з тим, стає домінуючою спонукою сучасного (постметафізичного) мислення. Герменевтична філософія, або феноменологічна герменевтика, розглядається як приклад реалізації позитивної стратегії критики метафізики, основним мотивом якої є переосмислення класичного пріоритету теорії над практикою та відновлення цілісності людського досвіду. У свою чергу, досвід права розглядається як парадигматичний приклад досвіду у власному розумінні слова, що він завжди є фронетичним досвідом, тобто таким, що поєднує теорію, практику та мистецтво. При цьому герменевтична філософія права постає як онтологічна теорія природного права, що локалізує граничні підстави права у самій структурі фундаментального досвіду як досвіду розуміння. У такий спосіб етика поєднується з онтологією й водночас уможливлюються як постметафізична філософія, так і постметафізичне право