Повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і сучасний стан

Корупція є деструктивним явищем, що спричинює небажані наслідки для розвитку суспільства і держави в цілому. Тому у статті досліджено теоретичні основи і практичні проблеми повернення активів, одержаних унаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні, визначено мету, суб’єктів реалізації, об’єкти пошуку та етапи здійснення такої діяльності. Проаналізовано провідний міжнародний досвід у сфері повернення активів, одержаних унаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Досліджено правовий статус, функції і повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як нового суб’єкта такої діяльності. Встановлено, що для повернення активів у кримінальному провадженні необхідно пройти п’ять етапів