Повна чи нормативна конституційна скарга: пошук національної моделі

У статті визначаються особливості повної та нормативної конституційної скарги як її «класичних» моделей, вказуються їх переваги та недоліки з точки зору ефективності діяльності органів конституційної юстиції, виконання ними правозахисної функції, а також розмежування конституційної та загальної юрисдикції. Обґрунтовується доцільність запровадження в Україні нормативної конституційної скарги та пропонується її національна модель, яка вбачається оптимальною на сучасному етапі розвитку конституційного правосуддя України.