Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика)

У статті висвітлено основні складники правничої мови. До них належать правнича лексика та фразеологія, правнича граматика (морфологія та синтаксис), а також правнича стилістика. Обґрунтовано, що поняття правничої мови та правової мови не є тотожними. Схарактеризовано правову термінологію та правову стилістику.