Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення

Стаття присвячена дослідженню специфіки права людини на доступ до Інтернету. Висвітлено явища цифрового розриву та цифрової нерівності як фактори, що ускладнюють реалізацію цього права. Проаналізовано міжнародний досвід закріплення права на доступ до Інтернету та його утвердження в судовій практиці. Акцентується на необхідності законодавчого закріплення права на доступ до Інтернету на національному рівні.