Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні

Сучасна юридична наука відкриває нові перспективи в дослідженні проблем правової системи, яка є самостійним напрямом загальнотеоретичної юриспруденції. Забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в повному обсязі є доволі непростим процесом. Зокрема, існує істотна невідповідність між сучасними правовими регуляторами, юридичними засобами та справжнім станом реалізації культурних прав і свобод людини в Україні. Проблемою в Україні залишається відсутність законодавчого регулювання обігу зброї. Тому стаття присвячена з’ясуванню ролі правової свідомості особи та правової культури у суспільстві за умов ймовірного розширення чинного (на сьогодні) обсягу права людини на зброю в Україні. В роботі використано соціально-детерміністична система визначення змісту прав людини (зокрема права людини на зброю) та діалектичний підхід. Проаналізовано загальнотеоретичні підходи до визначення термінів «правосвідомість» та «правова культура» в контексті правосвідомості осіб-суб’єктів права на зброю. Авторами виявлені чинники, які впливають на культуру поводження зі зброєю, серед яких: традиції сімейного виховання, навчальні заклади, спортивні секції та інші. Встановлено, що необхідним елементом формування високого рівня зброєвої культури є достатня розвиненість комплексу позашкільної освіти. Також виділені проблеми щодо реалізації прав людини і громадянина на зброю в Україні. Встановлено, що приклади практики запровадження країнами легалізації зброї для самозахисту надають повну картину наслідків впливу таких дій на суспільство. Аргументовано твердження про те, що джерелом права людини на зброю є не тільки норми законодавства, а й корпоративні норми та правовий звичай. Проаналізовано корпоративні норми, які є джерелом права людини на зброю. Зазначено про позитивний вплив соціальних регуляторів, які впливають на підвищення рівня правової свідомості осіб та правової культури в суспільстві в контексті права людини на зброю