Правова форма діяльності органу публічної влади як джерело муніципального права

У статті досліджується питання правової форми діяльності як способу реалізації функцій та повноважень органів публічної влади у сфері юридичного регламентування суспільних відносин. Багатогранність розуміння поняття «джерело права» зумовлює опрацювання питання не тільки як форму буття певної норми, а й як процес її народження, набрання формальної складової у процесі правової діяльності владної інституції. Ведучи мову про джерело муніципального права, у статті акцентується увага на особливостях правової форми органів державної влади та місцевого самоврядування. Різні за своєю суспільно-політичною природою органи діють на одній платформі (сфері) існування правових приписів певної держави, тим самим забезпечуючи реалізацію більшості принципів організації й діяльності місцевого самоврядування.