Правова класифікація видів інформації про фізичну особу

Процеси використання, поширення, зберігання інформації сприяють виникненню інформаційних правовідносин. Тому основна мета роботи полягає у аналізі правової класифікації видів інформації про фізичну особу. Встановлено, що соціальна правова держава зобов’язана забезпечити інформаційні права громадян як на отримання доступу до інформації, так і стосовно нерозповсюдження певних видів даних для захисту прав їх власників. Автором було сформовано власний погляд на класифікацію персональних даних фізичної особи в цивільному праві України. Виявлено, що правова природа персональних даних фізичної особи полягає в тому, що останні складає інформація – як сукупність відомостей про певні події, явища, стан тощо. Ця інформація індивідуалізує суб’єкта права – фізичну особу, який в свою чергу наповнює її певним змістом. Загальновідомим є той факт що фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин має суспільні і природні ознаки, які впливають на його правовий статус і певним чином індивідуалізують його. До біологічних персональних даних слід віднести відомості про морфофізіологічні, біохімічні і психологічні ознаки особи. Соціальні персональні дані складаються із відомостей про сімейний стан, рівень освіти тощо. Запропоновано встановити наступну класифікацію: номінативні персональні данні фізичної особи, якими є прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо як базисна умова їх класифікації, а також варіативні персональні дані фізичної особи – освіта, сімейний стан, місце проживання тощо, за допомогою яких встановлюється змістовність інформації про особу, досягається можливість чіткішій ідентифікації індивідуума в «правовому полі». Їх мета первісно визначити суб’єкта на підставі його загальної характеристики. Варіативні персональні дані можуть накопичуватися або змінюватися під впливом обставин дійсності, наприклад, за минулістю часу. Консолідуючись з номінативними, вони сприяють досягненню мети персоніфікації фізичної особи чим забезпечується обігоздатність інформації про фізичну особу