Правова природа диспозитивних норм цивільного права України

Стаття присвячена дослідженню диспозитивно-правових норм цивільного права. Розкривається поняття диспозитивності в цивільному праві, з’ясовуються її формальні сутнісні ознаки.