Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем

У статті проаналізовано основні положення теорії систем із метою їх застосування для більш глибокого розкриття природи правової системи. Автор звертається до з’ясування взаємозв’язку між правовою системою і суспільством. Наведено такі характеристики правової системи, як її символічність, відкритість до взаємодії із навколишнім середовищем, поширеність на певний соціальний простір, який необов’язково повинен мати територіальну прив’язку.