Правове регулювання діяльності підрозділів поліції європейських країн у сфері безпеки дорожнього руху

Адміністративно-правові інструменти та інструменти у діяльності поліції у сфері безпеки дорожнього руху є малодослідженими питаннями у науковій літературі, а правоохоронна та міжнародно-правова організаційна практика не завжди відповідають закону. Нечітке правове регулювання безпеки дорожнього руху – одне з питань зменшення аварій та смертей. Метою цієї статті є виявлення ефективності правового регулювання діяльності поліцейських підрозділів у європейських країнах у сфері безпеки дорожнього руху. Методологія дослідження базується на «антропологічному підході, в якому загальний контекст дослідження підкреслюється у тексті». Дані вторинних інтерв'ю та аналіз змісту публікацій за 2008–2021 роки були використані для проведення якісного дослідження з метою вивчення політики та норм ЄС. Результати демонструють прогрес у сфері безпеки дорожнього руху завдяки комплексному системному підходу до впровадження політики в рамках Програми безпеки дорожнього руху на 2011–2020 роки. Покращення дотримання правил є одним з основних компонентів політики ЄС, що реалізується різними країнами на національному рівні за допомогою національних програм безпеки дорожнього руху. В результаті посилення контролю більшості країн ЄС вдалося зменшити кількість нещасних випадків та смертей, але в країнах із середнім рівнем доходу все ще існують проблеми з діяльністю поліції. Ці проблеми стосуються неадекватної застарілої правової бази, яка неефективна в умовах динамічної зміни дорожньої інфраструктури, інтеграції інтелектуальних систем на дорогах для посилення контролю та запобігання аваріям. Політика ЄС та національне законодавство часто залишаються досить розпливчастими, особливо в контексті безпеки мотоциклістів та пішоходів, особливо в міських районах. Відсутність точності та деталізації у законодавстві заходів безпеки загострює проблему аварій. Діяльність поліції часто не забезпечує достатнього рівня контролю, коли під тиском навколишнього середовища поліція не може забезпечити якісний трафік та управління даними 

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.311-319