Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов

Статтю присвячено аналізу доктринальних підходів щодо розуміння послуги як об’єкта договірних відносин, її правовим особливостям, тенденціям розвитку сфери послуг у цілому. В статті піднято та проаналізовано проблемні аспекти правового регулювання договірних відносин з надання послуг.