Правове регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях

Досліджено сучасний стан правового регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях в Україні. Окреслено основні цілі, види та моделі таких платежів. Висвітлено проблемні питання, які виникають під час використання фінансового стимулювання досліджуваних, співвідношення з принципами добровільності та усвідомленості згоди щодо участі у клінічних дослідженнях. Особливу увагу приділено досвіду іноземних країн у даній галузі. Запропоновано передбачити в законодавчих актах України загальні вимоги до фінансових виплат щодо всіх категорій досліджуваних та вдосконалити деякі чинні положення.