Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання патентування способів лікування в Україні та світі й визначено напрями його подальшого розвитку в цій сфері.