Правові міфи та міфологеми в юриспруденції

Статтю присвячено визначенню місця правових міфів та аналізу конструювання міфологем у системі юриспруденції. Розглянуто відповідність правових міфів основним критеріям наукового знання. Зроблено висновок, що хоча правові міфи суперечать раціональному та обґрунтованому розвиткові юридичного знання, їхню присутність у системі юридичної науки заперечити неможливо. Розглянуто та охарактеризовано такі основні міфологеми юридичної науки: образ права як продукту діяльності держави, міфологема європейського правового порядку, міфологема правової держави, міфологема прав людини. Було встановлено, що, враховуючи нетотожність юридичної науки та юриспруденції, існування правових міфів у сферах юридичного знання є нормальним станом його розвитку, а тому подібне знання про право повинно бути раціоналізованим та переведеним у площину використання наукового методу