Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект)

З позицій загальнотеоретичного аналізу розкрито сутність правових обмежень як специфічних засобів попередження такого негативного явища, як зловживання правом. Наведено класифікацію правових обмежень, а також розкрито основні функціональні характеристики правових обмежень. Особливу увагу акцентовано на висвітленні законодавчих основ регламентації накладення правових обмежень в Україні, а також у таких державах Європейського Союзу, як Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Польща. З урахуванням положень чинного законодавства України розкрито сутність юридичного факту-обмеження, обмеження-обов’язку, обмеження-заборони, обмеження-припинення,
обмеження-покарання. Обґрунтовано наукову позицію, за якою превентивний зміст правових обмежень у сучасній демократичній державі сприяє створенню об’єктивних умов для того, щоб мінімізувати умови для протиправних вчинків осіб, що наділені владними повноваженнями.