Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики

Охарактеризовано практику тлумачення положень статті 3 Протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод «Право на вільні вибори» Європейським судом з прав людини. Значну увагу приділено справі Hirst v. UK (6 October 2003), в якій ЄСПЛ зазначив, що позбавлення волі за вироком суду тягне за собою втрату будь-яких інших прав, зокрема виборчих. Проаналізовано аналогічні постанови, що констатують порушення статті 3 Протоколу № 1 у справі Frodl v. Austria (8 April 2010), Anchugov and Gladkov v. Russia (4 July 2013), Alajos Kiss v. Hungary (20 травня 2010) та інші. Аналізується резонансна справа Sitaropoulos et Giakoumopoulos v. Grèce (15 Mars 2012), в якій Велика палата ЄСПЛ не знайшла порушення права на вільні вибори.