Правовий режим видобутку та використання космічних ресурсів

Сьогодні провідні принципи у сфері видобутку та використання космічних ресурсів не мають чіткого закріплення на законодавчому рівні. За відсутності правових рамок урегулювання цієї діяльності виникає потреба вивчення концепцій, що стосуються орбітальних операцій та привласнення космічних ресурсів. У статті особлива увага приділяється таким проблемним питанням як:  роль держави, бізнесу та верховенства права у космічній сфері; ризики та небезпека у сфері космічної діяльності в аспекті видобутку та використання космічних ресурсів; відсутність  обізнаності громадян щодо їх права на космічні ресурси. Ми маємо на меті  пропагувати доктринальну основу для розвитку держави, бізнесу та прав людини у сфері космічної діяльності; підвищити рівень ефективності впровадження міжнародних стандартів, зокрема в Україні; посилити співпрацю Державного космічного агентства України із Європейським космічним агентством та іншими  космічними організаціями. Як відомо, сьогодні Україна знаходиться на початковому етапі розробки плану космічної стратегії, і кожен проєкт, спрямований на пошук рішень для космічних питань, є надзвичайно важливим. Стаття буде корисною і для країн пострадянського простору, оскільки сьогодні не тільки в Україні гостро стоїть питання щодо відсутності балансу між економічною свободою, захистом прав людини та державним урегулюванням у сфері видобутку та використання космічних ресурсів. Метою дослідження є розробка нових правових механізмів, які забезпечать ефективне урегулювання, а також підвищення рівня правової обізнаності громадян у сфері видобутку та використання космічних ресурсів. В процесі роботи були використані якісні та кількісні методи, тематичний аналіз, дослідження законодавства, вивчення літератури (книги, статті). Результатами дослідження слід вважати висвітлення проблемних питань та пропонування шляхів їх розв’язання.

Doi: 10.31359/jnalsu.29(2).2022.216-237