Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН

Стаття присвячена проблемі юридичної сили рішень міжнародних судових установ. Автор аналізує рішення Міжнародного суду ООН щодо морських територіальних спорів, систематизує судову практику, юридично інтерпретує рішення та доводить, що кількість рішень обумовлює нову якість, що підтверджує тенденцію формування міжнародного права судовими прецедентами. Міжнародний суд ООН ретельно досліджує власну практику при винесенні рішень у подібних справах, що становить «jurisprudence constantе». Для майбутніх спорів такі рішення не є обов’язковими, але кількість цитування та запозичення висновків є доказом створення деклараторних та переконливих судових прецедентів.