Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми

Стаття присвячена розгляду основних проблем, що пов’язані з проявами недоброчесності в діяльності державної влади України. Аналізується моральний аспект проблеми корупції та інших службових зловживань. Указується, що їх вчинення свідчить про недостатній рівень доброчесності осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. Наголошується на потребах посилення моральних вимог до цих осіб та невідкладного впровадження у процеси політико-правової організації та здійснення державної влади в Україні правових механізмів надійного забезпечення доброчесності як морального принципу всіх державних інституцій, що потребує закріплення насамперед на конституційному рівні.